Новини

Actualno.com - Всички новини
Новини от Actualno.com - Всички новини
English Arabic Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Finnish French German Greek Hindi Italian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Catalan Filipino Hebrew Indonesian Latvian Lithuanian Serbian Slovak Slovenian Ukrainian Vietnamese Albanian Estonian Galician Hungarian Maltese Thai Turkish Persian Africaans Malay Swahili Irish Welsh Belarusian Icelandic Macedonian Yiddish
Цени за превод фламандски език

Цени за превод от фламандски на български език

Вид документ
 
Цена в лв. за 1 стр.
стандартни (бланкови) документи *
 
20
медицински документи
25-30
фирмени документи
(в зависимост от сложността)
20-25
друга специализирана литература
(в зависимост от сложността)
20-25

Цени за превод от български на фламандски език

Вид документ
 
Цена в лв. за 1 стр.
стандартни (бланкови) документи *
 
22
медицински документи
25-30
фирмени документи
(в зависимост от сложността)
22-30
друга специализирана литература
(в зависимост от сложността)
22-30

ЦЕНИТЕ СА АКТУАЛНИ КЪМ 2014 Г.

* Стандартите документи са:
- Общински: Удостоверение за раждане, Удостоверение за граждански брак, Удостоверение за семейно положение, Удостоверение за идентичност на имена, Удостоверение за наследници, Удостоверение за постоянен адрес и др.
- Документи, издадени от съд и нотариуси: Свидетелство за съдимост, Спесимен на подпис, Фактури и др.
- Документи, издадени от училища и университети: Диплома за средно и висше образование, Уверение за студент.
- Документи, издадени от църквата: Кръщелно свидетелство
- Документи, издадени от медицински институции: Медицинско свидетелство, Медицинска бележка, Имунизационен паспорт

 
Follow us on Twitter